Kết quả Canada Western Max

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023.

 • 02
 • 10
 • 16
 • 18
 • 33
 • 40
 • 46
 • 23

Kết quả Canada Western Max Thứ Ba, 28 tháng 11, 2023.

 • 10
 • 28
 • 30
 • 39
 • 40
 • 41
 • 47
 • 08

Kết quả Canada Western Max Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2023.

 • 01
 • 05
 • 08
 • 20
 • 22
 • 30
 • 35
 • 47

Thông tin v? Canada Western Max

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Canada Western Max được tổ chức bởi Western Canada Lottery Corporation (WCLC). Trang web chinh thưc: www.wclc.com

Tỷ lệ thắng trong Canada Western Max

Trong Canada Western Max Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 47 và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Canada Western Max là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 33294800.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 4756400.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 113248.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 37749.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1841.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1105.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 82.9.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 82.9.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8.5.