Kết quả Canada Western Max

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 18 tháng 6, 2024.

 • 6
 • 11
 • 24
 • 29
 • 35
 • 47
 • 50
 • 8

Extra

6329703

Kết quả Canada Western Max Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024.

 • 2
 • 6
 • 8
 • 21
 • 30
 • 36
 • 49
 • 43

Extra

4013537

Kết quả Canada Western Max Thứ Ba, 11 tháng 6, 2024.

 • 1
 • 10
 • 17
 • 24
 • 26
 • 28
 • 30
 • 33

Extra

3546979

Thông tin v? Canada Western Max

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Canada Western Max được tổ chức bởi Western Canada Lottery Corporation (WCLC). Trang web chinh thưc: www.wclc.com

Tỷ lệ thắng trong Canada Western Max

Trong Canada Western Max Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 50 và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Canada Western Max là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 33294800.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 4756400.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 113248.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 37749.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1841.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1105.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 82.9.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 82.9.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8.5.