Kết quả Canada WCLC Pick 4

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020.

 • 1
 • 5
 • 1
 • 3

Joker

 • 2624037

Kết quả Canada WCLC Pick 4 Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020.

 • 2
 • 9
 • 5
 • 6

Joker

 • 5026507

Kết quả Canada WCLC Pick 4 Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020.

 • 5
 • 5
 • 0
 • 7

Joker

 • 5689780

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020.

 • 9
 • 8
 • 8
 • 7

Joker

 • 5462423

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020.

 • 0
 • 3
 • 0
 • 6

Joker

 • 4043775

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020.

 • 3
 • 9
 • 9
 • 9

Joker

 • 6832146

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020.

 • 8
 • 4
 • 6
 • 6

Joker

 • 4551839

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Canada WCLC Pick 4 Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 0 - 9.

Canada WCLC Pick 4 được tổ chức bởi Western Canada Lottery Corporation (WCLC). Trang web chinh thưc: www.wclc.com