Kết quả Canada WCLC Pick 4

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020.

 • 2
 • 1
 • 0
 • 8

Joker

 • 4142789

Kết quả Canada WCLC Pick 4 Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020.

 • 8
 • 2
 • 1
 • 6

Joker

 • 5923253

Kết quả Canada WCLC Pick 4 Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020.

 • 1
 • 4
 • 0
 • 3

Joker

 • 6840731

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020.

 • 7
 • 6
 • 4
 • 3

Joker

 • 1368851

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2020.

 • 2
 • 5
 • 3
 • 5

Joker

 • 2298430

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020.

 • 9
 • 8
 • 9
 • 4

Joker

 • 3846501

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020.

 • 3
 • 1
 • 1
 • 0

Joker

 • 5101333

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Canada WCLC Pick 4 Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 0 - 9.

Canada WCLC Pick 4 được tổ chức bởi Western Canada Lottery Corporation (WCLC). Trang web chinh thưc: www.wclc.com