Kết quả Canada Western 6/49

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020.

3 10 33 37 46 48 30
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 8.8 triệu ₫
4 876946 ₫
3 175436 ₫
2 + 1 52514 ₫
2 không chiến thắng

Kết quả Canada Western 6/49 Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020.

1 7 24 25 32 36 45
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 8.8 triệu ₫
4 876248 ₫
3 175203 ₫
2 + 1 52514 ₫
2 không chiến thắng

Kết quả Canada Western 6/49 Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020.

2 10 12 32 34 41 20
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 8.8 triệu ₫
4 876713 ₫
3 175436 ₫
2 + 1 52514 ₫
2 không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Canada Western 6/49 được tổ chức bởi Atlantic Lottery Corporation www.alc.ca

Tỷ lệ thắng trong Canada Western 6/49

Trong Canada Western 6/49 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49

  • Jackpot trong Canada Western 6/49 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330638
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55494
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1014
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 58
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8