Kết quả Canada Western 6/49

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

2020/85

 • 1
 • 3
 • 9
 • 21
 • 33
 • 42
 • 38
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 *
5 8.8 triệu ₫
4 882580 ₫
3 176609 ₫
2 + 1 52844 ₫
2 17615 ₫

Kết quả Canada Western 6/49 Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

2020/84

 • 9
 • 35
 • 37
 • 40
 • 43
 • 45
 • 14
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 878.8 triệu ₫
5 8.8 triệu ₫
4 878872 ₫
3 175682 ₫
2 + 1 52844 ₫
2 17615 ₫

Kết quả Canada Western 6/49 Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020.

2020/83

 • 17
 • 29
 • 35
 • 43
 • 46
 • 49
 • 44
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 *
5 8.8 triệu ₫
4 876322 ₫
3 175218 ₫
2 + 1 52612 ₫
2 17615 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Canada Western 6/49 được tổ chức bởi Atlantic Lottery Corporation. Trang web chinh thưc: www.alc.ca

Tỷ lệ thắng trong Canada Western 6/49

Trong Canada Western 6/49 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49 và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Canada Western 6/49 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330638
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55494
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1014
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 58
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8