Kết quả Canada Western 6/49

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019.

2 4 6 12 30 44 13
Kết quả Giá trị giải
6
5 + 1
5 8.8 triệu ₫
4 875193 ₫
3 174992 ₫
2 + 1 52451 ₫
2 17406 ₫

Kết quả Canada Western 6/49 Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019.

10 14 17 27 30 44 1
Kết quả Giá trị giải
6
5 + 1
5 8.8 triệu ₫
4 874960 ₫
3 174992 ₫
2 + 1 52451 ₫
2 17406 ₫

Kết quả Canada Western 6/49 Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019.

16 18 40 45 47 49 12
Kết quả Giá trị giải
6
5 + 1
5 8.8 triệu ₫
4 877745 ₫
3 175456 ₫
2 + 1 52683 ₫
2 17638 ₫

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Trong Canada Western 6/49 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Canada Western 6/49

Trong Canada Western 6/49 Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49

  • Jackpot trong Canada Western 6/49 là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330638
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55494
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1014
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 58
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 81
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8