Kết quả U.K. Thunderball

Chơi Thunderball Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020.

2020/2727

 • 7
 • 17
 • 30
 • 36
 • 39
 • 11
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 2687953 triệu ₫
4 + 1 134397.6 triệu ₫
4 53759.1 triệu ₫
3 + 1 10751.8 triệu ₫
3 5375.9 triệu ₫
2 + 1 5375.9 triệu ₫
1 + 1 2688 triệu ₫
0 + 1 1612.8 triệu ₫

Kết quả U.K. Thunderball Thứ Ba, 22 tháng 9, 2020.

2020/2726

 • 13
 • 28
 • 31
 • 35
 • 38
 • 14
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 2687953 triệu ₫
4 + 1 134397.6 triệu ₫
4 53759.1 triệu ₫
3 + 1 10751.8 triệu ₫
3 5375.9 triệu ₫
2 + 1 5375.9 triệu ₫
1 + 1 2688 triệu ₫
0 + 1 1612.8 triệu ₫

Kết quả U.K. Thunderball Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020.

2020/2725

 • 16
 • 24
 • 34
 • 37
 • 38
 • 12
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 2687953 triệu ₫
4 + 1 134397.6 triệu ₫
4 53759.1 triệu ₫
3 + 1 10751.8 triệu ₫
3 5375.9 triệu ₫
2 + 1 5375.9 triệu ₫
1 + 1 2688 triệu ₫
0 + 1 1612.8 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Anh. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu và Thứ Bảy.

Thunderball được tổ chức bởi Camelot UK. Trang web chinh thưc: www.national-lottery.co.uk

Tỷ lệ thắng trong Thunderball

Trong Thunderball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 39 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Thunderball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 8060598
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 620046
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 47416
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3648
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1437
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 111
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 135
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 35
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 29