Kết quả U.K. Thunderball

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019.

14 26 27 34 39 3
Kết quả Giá trị giải
5 + 1
5 144.7 triệu ₫
4 + 1 7.2 triệu ₫
4 2.9 triệu ₫
3 + 1 578820 ₫
3 289410 ₫
2 + 1 289410 ₫
1 + 1 144821 ₫
0 + 1 86800 ₫

Kết quả U.K. Thunderball Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019.

13 14 29 34 37 8
Kết quả Giá trị giải
5 + 1
5 144.7 triệu ₫
4 + 1 7.2 triệu ₫
4 2.9 triệu ₫
3 + 1 578820 ₫
3 289410 ₫
2 + 1 289410 ₫
1 + 1 144821 ₫
0 + 1 86800 ₫

Kết quả U.K. Thunderball Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019.

6 10 22 26 37 4
Kết quả Giá trị giải
5 + 1
5 144.7 triệu ₫
4 + 1 7.2 triệu ₫
4 2.9 triệu ₫
3 + 1 579052 ₫
3 289410 ₫
2 + 1 289410 ₫
1 + 1 144821 ₫
0 + 1 86800 ₫

Vé có thể được mua tại United Kingdom. Hòa đang trên Thứ Bảy, Thứ Sáu, Thứ Tư và Thứ Ba.

Trong U.K. Thunderball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 39 và 1 số phụ.

Tỷ lệ thắng trong U.K. Thunderball

Trong U.K. Thunderball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 39

  • Jackpot trong U.K. Thunderball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 8060598
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 620046
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 47416
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3648
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1437
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 111
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 135
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 35
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 29