Kết quả U.K. Bài lô tô

Chơi U.K. Bài lô tô Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

2020/2593

 • 11
 • 18
 • 27
 • 38
 • 47
 • 59
 • 14
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 *
5 940499.5 triệu ₫
4 75240 triệu ₫
3 16122.8 triệu ₫
2 1074.9 triệu ₫

Kết quả U.K. Bài lô tô Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

2020/2592

 • 13
 • 18
 • 19
 • 47
 • 53
 • 57
 • 44
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 537428306.3 triệu ₫
5 940499.5 triệu ₫
4 75240 triệu ₫
3 16122.8 triệu ₫
2 1074.9 triệu ₫

Kết quả U.K. Bài lô tô Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

2020/2591

 • 9
 • 12
 • 27
 • 28
 • 29
 • 44
 • 8
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 537428306.3 triệu ₫
5 940499.5 triệu ₫
4 75240 triệu ₫
3 16122.8 triệu ₫
2 1074.9 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Anh. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

U.K. Bài lô tô được tổ chức bởi Camelot UK. Trang web chinh thưc: www.national-lottery.co.uk

Tỷ lệ thắng trong U.K. Bài lô tô

Trong U.K. Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 59 và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong U.K. Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45057474
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 7509579
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 144415
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2180
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 97
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 10