Kết quả U.K. Bài lô tô

Chơi U.K. Bài lô tô Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020.

Kết quả Giá trị giải

Kết quả U.K. Bài lô tô Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020.

21 23 25 27 36 47 17
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 30102.9 triệu ₫
5 52.7 triệu ₫
4 4.2 triệu ₫
3 902970 ₫
2 60183 ₫

Kết quả U.K. Bài lô tô Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020.

7 18 21 27 28 48 10
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 30028.9 triệu ₫
5 52.6 triệu ₫
4 4.2 triệu ₫
3 900879 ₫
2 59950 ₫

Vé có thể được mua tại Anh. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

U.K. Bài lô tô được tổ chức bởi Health Lottery Ltd www.healthlottery.co.uk

Tỷ lệ thắng trong U.K. Bài lô tô

Trong U.K. Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 59

  • Jackpot trong U.K. Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45057474
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 7509579
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 144415
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2180
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 97
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 10