Kết quả U.K. Bài lô tô

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019.

4 8 12 13 32 34 58
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 50.1 triệu ₫
4 4 triệu ₫
3 858715 ₫
2 57325 ₫

Kết quả U.K. Bài lô tô Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019.

13 15 20 37 42 47 49
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 28541.1 triệu ₫
5 49.9 triệu ₫
4 4 triệu ₫
3 856162 ₫
2 57093 ₫

Kết quả U.K. Bài lô tô Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019.

2 19 21 23 29 42 26
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 49.9 triệu ₫
4 4 triệu ₫
3 855697 ₫
2 57093 ₫

Vé có thể được mua tại Anh. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

U.K. Bài lô tô được tổ chức bởi Camelot UK www.national-lottery.co.uk

Tỷ lệ thắng trong U.K. Bài lô tô

Trong U.K. Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 59

  • Jackpot trong U.K. Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45057474
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 7509579
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 144415
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2180
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 97
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 10