Kết quả Anh Set For Life

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 20 tháng 5, 2024.

541

 • 9
 • 10
 • 25
 • 32
 • 41
 • 8

Kết quả Anh Set For Life Thứ Năm, 16 tháng 5, 2024.

540

 • 4
 • 12
 • 16
 • 21
 • 26
 • 3

Kết quả Anh Set For Life Thứ Hai, 13 tháng 5, 2024.

539

 • 5
 • 10
 • 19
 • 23
 • 44
 • 10

Thông tin v? Anh Set For Life

Vé có thể được mua tại Anh. Hòa đang trên Thứ Hai và Thứ Năm.

Anh Set For Life được tổ chức bởi Camelot UK.

Tỷ lệ thắng trong Anh Set For Life

Trong Anh Set For Life Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 47 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Anh Set For Life là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ.

Thông tin thêm về Camelot UK