Kết quả EuroMillions

4857177.7 triệu ₫

jackpot tiếp theo

Play EuroMillions trực tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019.

8 21 25 38 50 4 8
Kết quả Giá trị giải
5 + 2
5 + 1 4160 triệu ₫
5 349.9 triệu ₫
4 + 2 62.2 triệu ₫
4 + 1 3.8 triệu ₫
4 1.4 triệu ₫
3 + 2 2.2 triệu ₫
3 + 1 357411 ₫
3 319813 ₫
2 + 2 402667 ₫
2 + 1 199593 ₫
2 115578 ₫
1 + 2 222105 ₫

Kết quả EuroMillions Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019.

22 37 43 44 45 1 12
Kết quả Giá trị giải
5 + 2
5 + 1 5954.8 triệu ₫
5 970.9 triệu ₫
4 + 2 110.4 triệu ₫
4 + 1 5.8 triệu ₫
4 1.9 triệu ₫
3 + 2 3.6 triệu ₫
3 + 1 476471 ₫
3 342093 ₫
2 + 2 634752 ₫
2 + 1 263184 ₫
2 119524 ₫
1 + 2 324223 ₫

Kết quả EuroMillions Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019.

1 12 27 42 47 6 7
Kết quả Giá trị giải
5 + 2
5 + 1 13445.4 triệu ₫
5
4 + 2 73.8 triệu ₫
4 + 1 4.3 triệu ₫
4 1.8 triệu ₫
3 + 2 2.7 triệu ₫
3 + 1 347431 ₫
3 340469 ₫
2 + 2 475310 ₫
2 + 1 188917 ₫
2 119292 ₫
1 + 2 255061 ₫

Vé có thể được mua tại Tây-ban-nha. Hòa đang trên Thứ Sáu và Thứ Ba.

Trong EuroMillions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50 và 2 số phụ.

Jackpot giữa 0 ₫ và 4409615 triệu ₫

EuroMillions được tổ chức bởi Irish National Lottery www.lottery.ie

Tỷ lệ thắng trong EuroMillions

Trong EuroMillions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50

 • Jackpot trong EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 139838160
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 6991908
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3107514
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 621502
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 31075
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13811
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 14125
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 706
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 313
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 985
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 49
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 21
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 187