Kết quả EuroMillions

1668652.5 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi EuroMillions Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020.

1 4 18 27 42 4 6
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 không chiến thắng
5 + 1 7162.8 triệu ₫
5 837 triệu ₫
4 + 2 25.4 triệu ₫
4 + 1 2.8 triệu ₫
4 920165 ₫
3 + 2 1.1 triệu ₫
3 + 1 249095 ₫
3 223303 ₫
2 + 2 279535 ₫
2 + 1 129195 ₫
2 98058 ₫
1 + 2 142440 ₫

Kết quả EuroMillions Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020.

7 23 30 32 45 5 9
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 720 triệu ₫
4 + 2 21 triệu ₫
4 + 1 2.3 triệu ₫
4 972680 ₫
3 + 2 953626 ₫
3 + 1 248398 ₫
3 230506 ₫
2 + 2 259784 ₫
2 + 1 125942 ₫
2 101311 ₫
1 + 2 128498 ₫

Kết quả EuroMillions Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020.

11 32 34 38 47 2 10
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 1023.7 triệu ₫
4 + 2 43.5 triệu ₫
4 + 1 4.1 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 + 2 1.8 triệu ₫
3 + 1 342274 ₫
3 266290 ₫
2 + 2 444514 ₫
2 + 1 165444 ₫
2 111070 ₫
1 + 2 200996 ₫

Vé có thể được mua tại Áo, Nước-bỉ, Pháp, Ireland, Bồ-đào-nha, Tây-ban-nha, Thụy-sĩ và Anh. Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Tỷ lệ thắng trong EuroMillions

Trong EuroMillions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50

 • Jackpot trong EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 139838160
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 6991908
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3107514
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 621502
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 31075
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13811
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 14125
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 706
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 313
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 985
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 49
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 21
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 2 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 187

Ban tổ chức EuroMillions