Kết quả Anh The Health Lottery

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024.

 • 3
 • 6
 • 7
 • 11
 • 14
 • 47

Kết quả Anh The Health Lottery Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024.

 • 12
 • 27
 • 34
 • 46
 • 50
 • 11

Kết quả Anh The Health Lottery Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024.

 • 2
 • 25
 • 36
 • 39
 • 48
 • 29

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2024.

 • 10
 • 34
 • 37
 • 40
 • 48
 • 25

Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2024.

 • 11
 • 13
 • 17
 • 25
 • 32
 • 5

Thông tin v? Health Lottery

Vé có thể được mua tại Anh. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy.

Health Lottery được tổ chức bởi Health Lottery Ltd.

Tỷ lệ thắng trong Health Lottery

Trong Anh The Health Lottery Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Health Lottery là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính.

Thông tin thêm về Health Lottery Ltd