Kết quả Anh The Health Lottery

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020.

 • 14
 • 15
 • 27
 • 36
 • 39
 • 26

Kết quả Anh The Health Lottery Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020.

 • 14
 • 16
 • 24
 • 31
 • 36
 • 35

Kết quả Anh The Health Lottery Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020.

 • 14
 • 16
 • 24
 • 31
 • 36
 • 35

Vé có thể được mua tại Anh. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Năm.

Health Lottery được tổ chức bởi Health Lottery Ltd. Trang web chinh thưc: www.healthlottery.co.uk

Tỷ lệ thắng trong Health Lottery

Trong Health Lottery Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Health Lottery là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính.