Kết quả Anh The Health Lottery

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

 • 02
 • 17
 • 26
 • 27
 • 29
 • 09

Kết quả Anh The Health Lottery Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

 • 08
 • 09
 • 12
 • 22
 • 44
 • 37

Kết quả Anh The Health Lottery Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

 • 18
 • 21
 • 32
 • 46
 • 49
 • 23

Vé có thể được mua tại Anh. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Bảy.

Health Lottery được tổ chức bởi Health Lottery Ltd. Trang web chinh thưc: www.healthlottery.co.uk

Tỷ lệ thắng trong Health Lottery

Trong Health Lottery Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Health Lottery là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính.