Kết quả Anh 49s

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020.

Teatime

 • 13
 • 20
 • 35
 • 37
 • 45
 • 46
 • 19

Kết quả Anh 49s Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020.

Lunchtime

 • 8
 • 19
 • 21
 • 28
 • 32
 • 41
 • 7

Kết quả Anh 49s Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020.

Teatime

 • 6
 • 7
 • 9
 • 25
 • 35
 • 42
 • 29

Vé có thể được mua tại Anh. Hòa đang trên Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Anh 49s Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49 và 1 số phụ.