Kết quả Anh 49s

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019.

10 21 22 39 41 47 20 22
10 11 24 27 33 34

Kết quả Anh 49s Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019.

02 07 27 31 35 43 49

Kết quả Anh 49s Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019.

01 03 29 35 42 47 18

Vé có thể được mua tại Anh. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ Tư, Chủ Nhật và Thứ Ba.

Trong Anh 49s Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49 và 1 số phụ.

Anh 49s được tổ chức bởi Health Lottery Ltd www.healthlottery.co.uk