Kết quả New Jersey Cash 5

Hoa Kỳ Powerball

2600.5 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Ba, ngày 15 tháng 1 năm 2019

2 3 27 28 32

New Jersey Cash 5 số chiến thắng Thứ Hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019

9 17 26 28 34

New Jersey Cash 5 số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 13 tháng 1 năm 2019

1 4 12 15 24

New Jersey Cash 5 số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 12 tháng 1 năm 2019

9 10 16 21 43

New Jersey Cash 5 số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 11 tháng 1 năm 2019

8 14 18 40 43

Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Hai, Chủ Nhật, Thứ Bảy và Thứ Sáu

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ.

Trong New Jersey Cash 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 43.

Tỷ lệ thắng trong New Jersey Cash 5

New Jersey Cash 5 có 3 mức thưởng.

  • Jackpot trong New Jersey Cash 5 là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 962598.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 5066.
  • giải thưởng nhỏ nhất New Jersey Cash 5 là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 137.

Trang web chinh thưc