Kết quả New Jersey Cash 5

Hoa Kỳ Powerball

14499.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2019

1 4 14 15 30

New Jersey Cash 5 số chiến thắng Thứ Ba, ngày 19 tháng 3 năm 2019

4 5 11 12 23

New Jersey Cash 5 số chiến thắng Thứ Hai, ngày 18 tháng 3 năm 2019

15 17 23 26 41

New Jersey Cash 5 số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 17 tháng 3 năm 2019

14 25 29 39 43

New Jersey Cash 5 số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2019

6 7 21 30 35

Hòa đang trên Thứ Tư, Thứ Ba, Thứ Hai, Chủ Nhật và Thứ Bảy

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ.

Trong New Jersey Cash 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 43.

Tỷ lệ thắng trong New Jersey Cash 5

New Jersey Cash 5 có 3 mức thưởng.

  • Jackpot trong New Jersey Cash 5 là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 962598.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 5066.
  • giải thưởng nhỏ nhất New Jersey Cash 5 là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 137.

Trang web chinh thưc