Kết quả New Jersey Cash 5

Hoa Kỳ Powerball

2894.4 tỷ ₫ Chơi

New Jersey Cash 5 số chiến thắng Thứ Năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018

25 27 30 34 43

New Jersey Cash 5 số chiến thắng Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018

7 11 21 30 35

New Jersey Cash 5 số chiến thắng Thứ Ba, ngày 13 tháng 11 năm 2018

5 7 11 15 20

New Jersey Cash 5 số chiến thắng Thứ Hai, ngày 12 tháng 11 năm 2018

6 18 21 28 36

Hòa đang trên Thứ Sáu, Thứ Năm, Thứ Tư, Thứ Ba và Thứ Hai

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ.

Trong New Jersey Cash 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 43.

Tỷ lệ thắng trong New Jersey Cash 5

New Jersey Cash 5 có 3 mức thưởng.

  • Jackpot trong New Jersey Cash 5 là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 962598.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 5066.
  • giải thưởng nhỏ nhất New Jersey Cash 5 là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 137.

Trang web chinh thưc