Kết quả Brazil Mega-Sena

Chơi Mega-Sena Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

2020/2312

 • 3
 • 27
 • 39
 • 46
 • 47
 • 60
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 295.1 triệu ₫
4 4.8 triệu ₫

Kết quả Brazil Mega-Sena Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

2020/2311

 • 3
 • 5
 • 9
 • 35
 • 43
 • 60
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 178.1 triệu ₫
4 2.9 triệu ₫

Kết quả Brazil Mega-Sena Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

2020/2310

 • 13
 • 17
 • 28
 • 29
 • 42
 • 53
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 141.8 triệu ₫
4 2.9 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Brazil. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Bảy.

Mega-Sena được tổ chức bởi Caixa. Trang web chinh thưc: www.caixa.gov.br

Tỷ lệ thắng trong Mega-Sena

Trong Mega-Sena Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 60.

 • Jackpot trong Mega-Sena là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 50063856
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 154518
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2332