Kết quả Brazil Quina

Chơi Quina Trực Tuyến

Kết quả Brazil Quina Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

2020/5399

 • 27
 • 32
 • 44
 • 46
 • 49
Kết quả Giá trị giải
5 *
4 25.3 triệu ₫
3 533998 ₫
2 13443 ₫

Kết quả Brazil Quina Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

2020/5398

 • 9
 • 14
 • 37
 • 54
 • 80
Kết quả Giá trị giải
5 *
4 22 triệu ₫
3 546514 ₫
2 12747 ₫

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

2020/5397

 • 5
 • 32
 • 41
 • 51
 • 76
Kết quả Giá trị giải
5 69149.7 triệu ₫
4 36.2 triệu ₫
3 738651 ₫
2 15760 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Brazil. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy.

Quina được tổ chức bởi Caixa. Trang web chinh thưc: www.caixa.gov.br

Tỷ lệ thắng trong Quina

Trong Quina Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 80.

 • Jackpot trong Quina là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 24040016
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 64106
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 866
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36