Kết quả Brazil Dia de Sorte

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 29 tháng 2, 2024.

 • 02
 • 06
 • 09
 • 10
 • 17
 • 25
 • 27

Kết quả Brazil Dia de Sorte Thứ Ba, 27 tháng 2, 2024.

 • 01
 • 02
 • 05
 • 06
 • 09
 • 23
 • 29

Kết quả Brazil Dia de Sorte Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024.

 • 03
 • 04
 • 05
 • 07
 • 15
 • 24
 • 26

Thông tin v? Dia de Sorte

Vé có thể được mua tại Brazil. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy.

Dia de Sorte được tổ chức bởi Caixa.

Tỷ lệ thắng trong Dia de Sorte

Trong Brazil Dia de Sorte Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 31 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Dia de Sorte là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 31554900.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2868630.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 187827.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 17075.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 5444.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 495.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 445.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 40.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 12.

Thông tin thêm về Caixa