Kết quả Brazil Dia de Sorte

Chơi Brazil Dia de Sorte Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019.

1 7 12 14 22 24 26 4
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 không chiến thắng
7 không chiến thắng
6 + 1 10.1 triệu ₫
6 10 triệu ₫
5 + 1 121613 ₫
5 110705 ₫
4 + 1 33188 ₫
4 không chiến thắng
0 + 1 không chiến thắng

Kết quả Brazil Dia de Sorte Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019.

1 6 8 14 17 19 23 3
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 5677.8 triệu ₫
7 5677.7 triệu ₫
6 + 1 9.7 triệu ₫
6 9.7 triệu ₫
5 + 1 122541 ₫
5 111401 ₫
4 + 1 33420 ₫
4 không chiến thắng
0 + 1 không chiến thắng

Kết quả Brazil Dia de Sorte Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019.

3 4 10 11 14 19 28 12
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 không chiến thắng
7 không chiến thắng
6 + 1 12 triệu ₫
6 11.9 triệu ₫
5 + 1 122541 ₫
5 111401 ₫
4 + 1 33420 ₫
4 không chiến thắng
0 + 1 không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Brazil. Hòa đang trên Thứ Năm, Thứ Ba và Thứ Bảy.

Brazil Dia de Sorte được tổ chức bởi Caixa www.caixa.gov.br

Tỷ lệ thắng trong Brazil Dia de Sorte

Trong Brazil Dia de Sorte Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 31

  • Jackpot trong Brazil Dia de Sorte là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 31554900
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2868627
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 187827
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 17075
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 5444
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 495
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 445
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 40
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 12