Kết quả Brazil Dia de Sorte

Chơi Dia de Sorte Trực Tuyến

Kết quả Brazil Dia de Sorte Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

2020/371

 • 3
 • 11
 • 12
 • 16
 • 24
 • 29
 • 31
 • 9
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 *
7 *
6 + 1 8.1 triệu ₫
6 8 triệu ₫
5 + 1 90854 ₫
5 82742 ₫
4 + 1 24799 ₫
4 16456 ₫
0 + 1 8344 ₫

Kết quả Brazil Dia de Sorte Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

2020/370

 • 4
 • 6
 • 11
 • 15
 • 19
 • 21
 • 22
 • 8
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 982.9 triệu ₫
7 982.9 triệu ₫
6 + 1 7.1 triệu ₫
6 7.1 triệu ₫
5 + 1 90159 ₫
5 82047 ₫
4 + 1 24568 ₫
4 16456 ₫
0 + 1 8112 ₫

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020.

2020/369

 • 10
 • 15
 • 16
 • 17
 • 19
 • 21
 • 30
 • 10
Kết quả Giá trị giải
7 + 1 1788.6 triệu ₫
7 1788.6 triệu ₫
6 + 1 10.1 triệu ₫
6 10.1 triệu ₫
5 + 1 90854 ₫
5 82510 ₫
4 + 1 24799 ₫
4 16456 ₫
0 + 1 8344 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Brazil. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy.

Dia de Sorte được tổ chức bởi Caixa. Trang web chinh thưc: www.caixa.gov.br

Tỷ lệ thắng trong Dia de Sorte

Trong Dia de Sorte Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 31 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Dia de Sorte là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 31554900
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2868627
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 187827
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 17075
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 5444
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 495
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 445
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 40
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 12