Kết quả Brazil Lotofacil

Chơi Brazil Lotofacil Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019.

1 5 6 8 9 10 13 14 17 19 20 21 22 24 25
Kết quả Giá trị giải
15 13025.8 triệu ₫
14 10.4 triệu ₫
13 113025 ₫
12 45257 ₫
11 không chiến thắng

Kết quả Brazil Lotofacil Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019.

1 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 17 19 21 23
Kết quả Giá trị giải
15 4798.6 triệu ₫
14 6.6 triệu ₫
13 114418 ₫
12 45721 ₫
11 không chiến thắng

Kết quả Brazil Lotofacil Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019.

1 2 6 8 9 13 14 15 17 19 20 21 22 23 25
Kết quả Giá trị giải
15 không chiến thắng
14 10.5 triệu ₫
13 112329 ₫
12 45024 ₫
11 không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Brazil. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Sáu và Thứ Tư.

Tỷ lệ thắng trong Brazil Lotofacil

Trong Brazil Lotofacil Lựa chọn máy nghe nhạc 15 số giữa 1 - 25

  • Jackpot trong Brazil Lotofacil là chiến thắng bằng cách kết hợp 15 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3268760
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 14 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 21791
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 13 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 691
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 12 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 59
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 11 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 11