Kết quả Brazil Lotofacil

Chơi Lotofacil Trực Tuyến

Kết quả Brazil Lotofacil Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020.

2020/2000

 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • 11
 • 12
 • 14
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 22
 • 23
 • 24
Kết quả Giá trị giải
15 692652896.6 triệu ₫
14 1133637.8 triệu ₫
13 13432.8 triệu ₫
12 5373.1 triệu ₫
11 2686.6 triệu ₫

Kết quả Brazil Lotofacil Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020.

2020/1999

 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 13
 • 15
 • 17
 • 19
 • 20
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
Kết quả Giá trị giải
15 336194466.6 triệu ₫
14 859167.9 triệu ₫
13 13432.8 triệu ₫
12 5373.1 triệu ₫
11 2686.6 triệu ₫

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020.

2020/1998

 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 17
 • 19
 • 20
 • 22
 • 24
Kết quả Giá trị giải
15 1042858487.9 triệu ₫
14 990062.6 triệu ₫
13 13432.8 triệu ₫
12 5373.1 triệu ₫
11 2686.6 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Brazil. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu.

Lotofacil được tổ chức bởi Caixa. Trang web chinh thưc: www.caixa.gov.br

Tỷ lệ thắng trong Lotofacil

Trong Lotofacil Lựa chọn máy nghe nhạc 15 số giữa 1 - 25.

 • Jackpot trong Lotofacil là chiến thắng bằng cách kết hợp 15 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3268760
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 14 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 21791
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 13 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 691
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 12 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 59
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 11 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 11