Kết quả Brazil Lotofacil

Chơi Lotofacil Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 5 tháng 1, 2021.

2021/2124

 • 1
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 13
 • 16
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
Kết quả Giá trị giải
15 5.1 tỷ VNĐ
14 8.7 triệu VNĐ
13 109168 VNĐ
12 43621 VNĐ
11 21926 VNĐ

Kết quả Brazil Lotofacil Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021.

2021/2123

 • 1
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
 • 10
 • 14
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 23
 • 24
 • 25
Kết quả Giá trị giải
15 *
14 6.5 triệu VNĐ
13 108938 VNĐ
12 43621 VNĐ
11 21695 VNĐ

Kết quả Brazil Lotofacil Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2021.

2021/2122

 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 9
 • 10
 • 11
 • 14
 • 15
 • 18
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 25
Kết quả Giá trị giải
15 7.7 tỷ VNĐ
14 6.8 triệu VNĐ
13 111015 VNĐ
12 44544 VNĐ
11 22157 VNĐ

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Brazil. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Bảy.

Lotofacil được tổ chức bởi Caixa. Trang web chinh thưc: www.caixa.gov.br

Tỷ lệ thắng trong Lotofacil

Trong Brazil Lotofacil Lựa chọn máy nghe nhạc 15 số giữa 1 - 25.

 • Jackpot trong Lotofacil là chiến thắng bằng cách kết hợp 15 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3268760
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 14 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 21791
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 13 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 691
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 12 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 59
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 11 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 11