Kết quả Brazil Lotofacil

Chơi Lotofacil Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020.

2020/2070

 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
 • 9
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 19
 • 20
 • 24
 • 25
Kết quả Giá trị giải
15 4219.6 triệu ₫
14 5.9 triệu ₫
13 100844 ₫
12 40338 ₫
11 20169 ₫

Kết quả Brazil Lotofacil Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020.

2020/2069

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9
 • 13
 • 17
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
Kết quả Giá trị giải
15 2358.8 triệu ₫
14 2.7 triệu ₫
13 100380 ₫
12 40106 ₫
11 20169 ₫

Kết quả Brazil Lotofacil Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

2020/2068

 • 1
 • 2
 • 3
 • 7
 • 10
 • 14
 • 15
 • 16
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 23
 • 24
 • 25
Kết quả Giá trị giải
15 *
14 6.3 triệu ₫
13 100844 ₫
12 40338 ₫
11 20169 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Brazil. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy.

Lotofacil được tổ chức bởi Caixa. Trang web chinh thưc: www.caixa.gov.br

Tỷ lệ thắng trong Lotofacil

Trong Lotofacil Lựa chọn máy nghe nhạc 15 số giữa 1 - 25.

 • Jackpot trong Lotofacil là chiến thắng bằng cách kết hợp 15 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3268760
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 14 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 21791
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 13 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 691
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 12 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 59
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 11 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 11