Kết quả Brazil Lotofacil

Chơi Brazil Lotofacil Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020.

2 4 6 8 9 10 11 12 14 16 17 19 20 22 24
Kết quả Giá trị giải
15 605 triệu ₫
14 4.2 triệu ₫
13 132448 ₫
12 52979 ₫
11 26490 ₫

Kết quả Brazil Lotofacil Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020.

3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 16 18 19 22 23
Kết quả Giá trị giải
15 3349 triệu ₫
14 8.5 triệu ₫
13 133145 ₫
12 53212 ₫
11 26722 ₫

Kết quả Brazil Lotofacil Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020.

1 2 4 5 7 8 10 13 14 16 17 21 22 23 24
Kết quả Giá trị giải
15 6265.2 triệu ₫
14 9.2 triệu ₫
13 134307 ₫
12 53676 ₫
11 26954 ₫

Vé có thể được mua tại Brazil. Hòa đang trên Thứ Sáu, Thứ Tư và Thứ Hai.

Brazil Lotofacil được tổ chức bởi Caixa www.caixa.gov.br

Tỷ lệ thắng trong Brazil Lotofacil

Trong Brazil Lotofacil Lựa chọn máy nghe nhạc 15 số giữa 1 - 25

  • Jackpot trong Brazil Lotofacil là chiến thắng bằng cách kết hợp 15 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3268760
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 14 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 21791
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 13 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 691
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 12 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 59
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 11 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 11