Kết quả Brazil Dupla Sena

Chơi Brazil Dupla Sena Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019.

Kết quả Giá trị giải

Kết quả Brazil Dupla Sena Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019.

1 4 8 21 26 27
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 29.5 triệu ₫
5 23 triệu ₫
4 570507 ₫
4 514893 ₫
3 không chiến thắng
3 không chiến thắng

Kết quả Brazil Dupla Sena Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019.

8 19 29 39 40 41
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 91.9 triệu ₫
5 25.5 triệu ₫
4 825636 ₫
4 558921 ₫
3 không chiến thắng
3 không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Brazil. Hòa đang trên Thứ Bảy, Thứ Năm và Thứ Ba.

Brazil Dupla Sena được tổ chức bởi Caixa www.caixa.gov.br

Tỷ lệ thắng trong Brazil Dupla Sena

Trong Brazil Dupla Sena Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 50

  • Jackpot trong Brazil Dupla Sena là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15890700
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60192
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1120
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60