Kết quả Brazil Dupla Sena

Chơi Dupla Sena Trực Tuyến

Kết quả Brazil Dupla Sena Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

2020/2148

 • 22
 • 24
 • 30
 • 32
 • 37
 • 39
Kết quả Giá trị giải
6 *
6 *
5 32 triệu ₫
5 25.9 triệu ₫
4 577790 ₫
4 527034 ₫
3 13906 ₫
3 12515 ₫

Kết quả Brazil Dupla Sena Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

2020/2147

 • 3
 • 9
 • 14
 • 33
 • 37
 • 47
Kết quả Giá trị giải
6 *
6 *
5 14.8 triệu ₫
5 25 triệu ₫
4 310102 ₫
4 351356 ₫
3 9271 ₫
3 9271 ₫

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

2020/2146

 • 1
 • 10
 • 22
 • 32
 • 41
 • 44
Kết quả Giá trị giải
6 *
6 *
5 22.1 triệu ₫
5 18.1 triệu ₫
4 470251 ₫
4 415323 ₫
3 11820 ₫
3 11588 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Brazil. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy.

Dupla Sena được tổ chức bởi Caixa. Trang web chinh thưc: www.caixa.gov.br

Tỷ lệ thắng trong Dupla Sena

Trong Dupla Sena Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 50.

 • Jackpot trong Dupla Sena là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15890700
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60192
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1120
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60