Kết quả Brazil Dupla Sena

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024.

 • 01
 • 11
 • 29
 • 30
 • 41
 • 49

Kết quả Brazil Dupla Sena Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024.

 • 18
 • 25
 • 29
 • 38
 • 41
 • 45

Kết quả Brazil Dupla Sena Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024.

 • 04
 • 07
 • 11
 • 18
 • 48
 • 49

Thông tin v? Dupla Sena

Vé có thể được mua tại Brazil. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu.

Dupla Sena được tổ chức bởi Caixa.

Tỷ lệ thắng trong Dupla Sena

Trong Brazil Dupla Sena Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 50.

 • Jackpot trong Dupla Sena là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15890700.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60192.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1120.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60.

Thông tin thêm về Caixa