Kết quả Washington Keno

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2024.

 • 3
 • 7
 • 16
 • 17
 • 24
 • 25
 • 28
 • 31
 • 33
 • 35
 • 45
 • 46
 • 50
 • 56
 • 63
 • 66
 • 68
 • 69
 • 74
 • 75

Kết quả Washington Keno Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024.

 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 14
 • 16
 • 20
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 45
 • 51
 • 52
 • 54
 • 59

Kết quả Washington Keno Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024.

 • 4
 • 12
 • 19
 • 22
 • 27
 • 28
 • 33
 • 34
 • 37
 • 46
 • 52
 • 57
 • 60
 • 61
 • 66
 • 70
 • 72
 • 73
 • 75
 • 79

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024.

 • 5
 • 9
 • 10
 • 15
 • 18
 • 21
 • 24
 • 30
 • 37
 • 41
 • 43
 • 47
 • 48
 • 57
 • 60
 • 61
 • 65
 • 68
 • 70
 • 80

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2024.

 • 3
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10
 • 14
 • 22
 • 24
 • 31
 • 33
 • 49
 • 51
 • 54
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 65
 • 69
 • 80

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024.

 • 3
 • 6
 • 7
 • 12
 • 14
 • 16
 • 26
 • 30
 • 33
 • 34
 • 44
 • 45
 • 52
 • 54
 • 66
 • 68
 • 71
 • 72
 • 79
 • 80

Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2024.

 • 5
 • 11
 • 12
 • 18
 • 21
 • 22
 • 23
 • 32
 • 33
 • 35
 • 36
 • 42
 • 49
 • 50
 • 51
 • 68
 • 71
 • 74
 • 76
 • 80

Thông tin v? Washington Keno

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu và Chủ Nhật.

Washington Keno được tổ chức bởi Washington Lottery.

Tỷ lệ thắng trong Washington Keno

Trong Washington Keno Lựa chọn máy nghe nhạc 1-10 số giữa 1 - 80.

số chơi số lần xuất hiện tỷ lệ cược
10 10 1:8.910.000
9 9 1:1.380.000
8 8 1:230.000
10 9 1:163.000
7 7 1:41.000
9 8 1:30.700
6 6 1:7.750
10 8 1:7.380
8 7 1:6.230
9 7 1:1.690
5 5 1:1.550
7 6 1:1.370
10 7 1:621
8 6 1:423
4 4 1:326
6 5 1:323
9 6 1:175
7 5 1:116
10 6 1:87,1
5 4 1:82,7
3 3 1:72
8 5 1:54,6
6 4 1:35
9 5 1:30,7
4 3 1:23,1
10 0 1:21,8
10 5 1:19,4
7 4 1:19,2
2 2 1:16,6
8 4 1:12,3
5 3 1:11,9
9 4 1:8,76
6 3 1:7,7
3 2 1:7,21
7 3 1:5,7
4 2 1:4,7
1 1 1:4

Thông tin thêm về Washington Lottery