Kết quả Washington Bài lô tô

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019.

2 14 16 23 32 34
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 23.2 triệu ₫
4 695175 ₫
3 69518 ₫

Kết quả Washington Bài lô tô Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019.

23 24 28 34 35 41
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 23.2 triệu ₫
4 695175 ₫
3 69518 ₫

Kết quả Washington Bài lô tô Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019.

5 15 17 21 28 41
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 23.2 triệu ₫
4 695175 ₫
3 69518 ₫

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Tư, Thứ Hai và Thứ Bảy.

Washington Bài lô tô được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association www.musl.com

Tỷ lệ thắng trong Washington Bài lô tô

Trong Washington Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49

  • Jackpot trong Washington Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57