Kết quả Washington Bài lô tô

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019.

4 6 12 16 28 43
Kết quả Giá trị giải
6
5 23.2 triệu ₫
4 696255 ₫
3 69626 ₫

Kết quả Washington Bài lô tô Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019.

7 17 31 32 36 49
Kết quả Giá trị giải
6
5 23.2 triệu ₫
4 696255 ₫
3 69626 ₫

Kết quả Washington Bài lô tô Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019.

4 6 17 19 36 45
Kết quả Giá trị giải
6
5 23.2 triệu ₫
4 696255 ₫
3 69626 ₫

Vé có thể được mua tại USA. Hòa đang trên Thứ Bảy, Thứ Tư và Thứ Hai.

Trong Washington Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49.

Tỷ lệ thắng trong Washington Bài lô tô

Trong Washington Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49

  • Jackpot trong Washington Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57