Kết quả Washington HIT 5

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020.

 • 12
 • 16
 • 17
 • 19
 • 27

Kết quả Washington HIT 5 Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

 • 7
 • 18
 • 22
 • 35
 • 37

Kết quả Washington HIT 5 Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

 • 8
 • 11
 • 21
 • 24
 • 27

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm.

Trong Washington HIT 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 38.

Washington HIT 5 được tổ chức bởi Washington Lottery. Trang web chinh thưc: www.walottery.com