Kết quả Virginia Cash 5

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 8
 • 9
 • 18
 • 32

Kết quả Virginia Cash 5 Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020.

 • 16
 • 21
 • 22
 • 24
 • 29

Kết quả Virginia Cash 5 Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020.

 • 10
 • 14
 • 16
 • 17
 • 32

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

 • 3
 • 7
 • 12
 • 16
 • 33

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020.

 • 2
 • 16
 • 20
 • 25
 • 33

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020.

 • 6
 • 16
 • 24
 • 29
 • 30

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020.

 • 3
 • 13
 • 21
 • 29
 • 30

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Virginia Cash 5 được tổ chức bởi Virginia Lottery. Trang web chinh thưc: www.valottery.com

Tỷ lệ thắng trong Virginia Cash 5

Trong Virginia Cash 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 34.

 • Jackpot trong Virginia Cash 5 là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.