Kết quả Virginia Bank a Million

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 28 tháng 2, 2024.

 • 1
 • 9
 • 16
 • 18
 • 20
 • 23
 • 29

Kết quả Virginia Bank a Million Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024.

 • 5
 • 20
 • 30
 • 36
 • 37
 • 38
 • 16

Kết quả Virginia Bank a Million Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024.

 • 11
 • 13
 • 17
 • 23
 • 37
 • 40
 • 14

Thông tin v? Virginia Bank a Million

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Virginia Bank a Million được tổ chức bởi Virginia Lottery.

Tỷ lệ thắng trong Virginia Bank a Million

Trong Virginia Bank a Million Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 40, 1 số phụ và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Virginia Bank a Million là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3838380.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 639730.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 19386.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 7754.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 485.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 363.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 47.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 35.

Thông tin thêm về Virginia Lottery