Kết quả Triple Twist

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020.

 • 5
 • 15
 • 19
 • 23
 • 25
 • 41

Kết quả Triple Twist Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

 • 5
 • 7
 • 13
 • 17
 • 40
 • 41

Kết quả Triple Twist Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

 • 10
 • 12
 • 21
 • 28
 • 34
 • 37

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm.

Triple Twist được tổ chức bởi Arizona Lottery. Trang web chinh thưc: www.arizonalottery.com

Tỷ lệ thắng trong Triple Twist

Trong Triple Twist Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 42.

 • Jackpot trong Triple Twist là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.