Kết quả Triple Twist

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020.

 • 6
 • 11
 • 13
 • 24
 • 32
 • 38

Kết quả Triple Twist Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020.

 • 4
 • 5
 • 11
 • 12
 • 13
 • 40

Kết quả Triple Twist Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020.

 • 3
 • 8
 • 14
 • 27
 • 36
 • 40

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy.

Triple Twist được tổ chức bởi Arizona Lottery. Trang web chinh thưc: www.arizonalottery.com

Tỷ lệ thắng trong Triple Twist

Trong Triple Twist Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 42.

 • Jackpot trong Triple Twist là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.