Kết quả Arizona Pick 3

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020.

 • 8
 • 1
 • 8

Kết quả Arizona Pick 3 Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020.

 • 7
 • 2
 • 2

Kết quả Arizona Pick 3 Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020.

 • 3
 • 7
 • 5

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020.

 • 7
 • 0
 • 4

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020.

 • 5
 • 2
 • 5

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2020.

 • 6
 • 7
 • 2

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020.

 • 8
 • 5
 • 0

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Arizona Pick 3 Lựa chọn máy nghe nhạc 3 số giữa 0 - 9.

Arizona Pick 3 được tổ chức bởi Arizona Lottery. Trang web chinh thưc: www.arizonalottery.com