Kết quả Arizona Pick 3

Kết quả mới nhất Thứ Ba, 22 tháng 9, 2020.

 • 3
 • 0
 • 4

Kết quả Arizona Pick 3 Thứ Hai, 21 tháng 9, 2020.

 • 5
 • 9
 • 0

Kết quả Arizona Pick 3 Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2020.

 • 0
 • 1
 • 2

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020.

 • 0
 • 5
 • 7

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2020.

 • 5
 • 2
 • 3

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020.

 • 3
 • 5
 • 0

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2020.

 • 1
 • 3
 • 7

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Arizona Pick 3 Lựa chọn máy nghe nhạc 3 số giữa 0 - 9.

Arizona Pick 3 được tổ chức bởi Arizona Lottery. Trang web chinh thưc: www.arizonalottery.com