Kết quả Arizona The Pick

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020.

2020/54

 • 14
 • 25
 • 28
 • 31
 • 34
 • 43
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 46.4 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69603 ₫

Kết quả Arizona The Pick Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020.

2020/53

 • 8
 • 23
 • 25
 • 34
 • 37
 • 41
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 46.4 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69603 ₫

Kết quả Arizona The Pick Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020.

2020/52

 • 8
 • 15
 • 21
 • 28
 • 31
 • 32
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 46.4 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69603 ₫

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020.

2020/51

 • 3
 • 10
 • 14
 • 30
 • 37
 • 41
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 46.4 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69603 ₫

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020.

#2020/50

 • 14
 • 21
 • 24
 • 30
 • 34
 • 38
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 46.4 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69603 ₫

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020.

#2020/49

 • 8
 • 11
 • 22
 • 24
 • 26
 • 37
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 46.4 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69603 ₫

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020.

#2020/48

 • 3
 • 12
 • 16
 • 22
 • 24
 • 38
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 46.4 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69603 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Arizona The Pick được tổ chức bởi Arizona Lottery. Trang web chinh thưc: www.arizonalottery.com

Tỷ lệ thắng trong Arizona The Pick

Trong Arizona The Pick Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 44.

 • Jackpot trong Arizona The Pick là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7059052
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 30961
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 669
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 42