Kết quả Arizona The Pick

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

2020/85

 • 12
 • 13
 • 17
 • 27
 • 35
 • 36
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 46.4 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69531 ₫

Kết quả Arizona The Pick Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

2020/84

 • 4
 • 8
 • 11
 • 25
 • 37
 • 44
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 46.4 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69531 ₫

Kết quả Arizona The Pick Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020.

2020/83

 • 4
 • 13
 • 20
 • 21
 • 32
 • 37
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 46.4 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69531 ₫

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020.

2020/82

 • 4
 • 6
 • 22
 • 35
 • 42
 • 44
Kết quả Giá trị giải
6 48671.7 triệu ₫
5 46.4 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69531 ₫

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020.

#2020/81

 • 6
 • 13
 • 22
 • 27
 • 35
 • 42
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 46.4 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69531 ₫

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020.

#2020/80

 • 7
 • 18
 • 20
 • 31
 • 36
 • 43
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 46.4 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69531 ₫

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020.

#2020/79

 • 2
 • 3
 • 9
 • 26
 • 31
 • 39
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 46.4 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69531 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Arizona The Pick được tổ chức bởi Arizona Lottery. Trang web chinh thưc: www.arizonalottery.com

Tỷ lệ thắng trong Arizona The Pick

Trong Arizona The Pick Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 44.

 • Jackpot trong Arizona The Pick là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7059052
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 30961
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 669
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 42