Kết quả Arizona The Pick

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019.

2 7 9 17 26 27
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 46.3 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69518 ₫

Kết quả Arizona The Pick Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019.

9 10 15 23 25 27
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 46.3 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69518 ₫

Kết quả Arizona The Pick Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019.

10 17 24 30 34 40
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 46.3 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69518 ₫

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Arizona The Pick được tổ chức bởi Arizona Lottery www.arizonalottery.com

Tỷ lệ thắng trong Arizona The Pick

Trong Arizona The Pick Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 44

  • Jackpot trong Arizona The Pick là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7059052
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 30961
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 669
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 42