Kết quả Lotto Texas

150650.5 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lotto Texas Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

2020/85

 • 6
 • 14
 • 16
 • 17
 • 24
 • 46
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 38 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 69531 ₫

Kết quả Lotto Texas Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

2020/84

 • 13
 • 16
 • 24
 • 27
 • 29
 • 31
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 29.5 triệu ₫
4 1 triệu ₫
3 69531 ₫

Kết quả Lotto Texas Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020.

2020/83

 • 10
 • 12
 • 17
 • 29
 • 31
 • 35
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 40.6 triệu ₫
4 1 triệu ₫
3 69531 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Trong Lotto Texas Lựa chọn máy nghe nhạc 1 số giữa 0 - 0.

Lotto Texas được tổ chức bởi Texas Lottery. Trang web chinh thưc: www.txlottery.org