Kết quả Lotto Texas Extra

156441.4 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Lotto Texas Extra Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

2020/86

 • 5
 • 10
 • 27
 • 36
 • 38
 • 44
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 304.9 triệu ₫
4 3.5 triệu ₫
3 301295 ₫
2 46353 ₫

Kết quả Lotto Texas Extra Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

2020/85

 • 6
 • 14
 • 16
 • 17
 • 24
 • 46
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 269.7 triệu ₫
4 3.5 triệu ₫
3 301295 ₫
2 46353 ₫

Kết quả Lotto Texas Extra Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

2020/84

 • 13
 • 16
 • 24
 • 27
 • 29
 • 31
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 261.3 triệu ₫
4 3.4 triệu ₫
3 301295 ₫
2 46353 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Trong Lotto Texas Extra Lựa chọn máy nghe nhạc 1 số giữa 0 - 0.

Lotto Texas Extra được tổ chức bởi Texas Lottery. Trang web chinh thưc: www.txlottery.org