Kết quả Texas Two Step

5214.8 triệu ₫

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Texas Two Step Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020.

2020/84

 • 1
 • 10
 • 26
 • 29
 • 34
Kết quả Giá trị giải
4 + 1 *
4 31.8 triệu ₫
3 + 1 1.7 triệu ₫
3 486717 ₫
2 + 1 579425 ₫
1 + 1 162239 ₫
0 + 1 115885 ₫

Kết quả Texas Two Step Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020.

2020/83

 • 6
 • 9
 • 13
 • 27
 • 33
Kết quả Giá trị giải
4 + 1 4635.4 triệu ₫
4 101 triệu ₫
3 + 1 1.1 triệu ₫
3 394009 ₫
2 + 1 486717 ₫
1 + 1 162239 ₫
0 + 1 115885 ₫

Kết quả Texas Two Step Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020.

2020/82

 • 6
 • 23
 • 29
 • 34
 • 3
Kết quả Giá trị giải
4 + 1 4635.4 triệu ₫
4 79.4 triệu ₫
3 + 1 1.7 triệu ₫
3 533071 ₫
2 + 1 440363 ₫
1 + 1 162239 ₫
0 + 1 115885 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai và Thứ Năm.

Texas Two Step được tổ chức bởi Texas Lottery. Trang web chinh thưc: www.txlottery.org

Tỷ lệ thắng trong Texas Two Step

Trong Texas Two Step Lựa chọn máy nghe nhạc 1 số giữa 0 - 0.

 • Jackpot trong Texas Two Step là chiến thắng bằng cách kết hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1832600
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 53900
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 14779
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 435
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 657
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 102
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 58