Kết quả Texas Two Step

8 tỷ VNĐ

Số Độc Đắc Tiếp Theo

Chơi Texas Two Step Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024.

2024/16

 • 14
 • 15
 • 27
 • 32
 • 3
Kết quả Giá trị giải
4 + 1 *
4 27.5 triệu VNĐ
3 + 1 1.4 triệu VNĐ
3 517440 VNĐ
2 + 1 542080 VNĐ
1 + 1 172480 VNĐ
0 + 1 123200 VNĐ

Kết quả Texas Two Step Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024.

2024/15

 • 5
 • 6
 • 23
 • 32
 • 15
Kết quả Giá trị giải
4 + 1 *
4 31.7 triệu VNĐ
3 + 1 1.7 triệu VNĐ
3 542080 VNĐ
2 + 1 517440 VNĐ
1 + 1 172480 VNĐ
0 + 1 123200 VNĐ

Kết quả Texas Two Step Thứ Năm, 15 tháng 2, 2024.

2024/14

 • 2
 • 5
 • 6
 • 20
 • 25
Kết quả Giá trị giải
4 + 1 4.9 tỷ VNĐ
4 39 triệu VNĐ
3 + 1 1.2 triệu VNĐ
3 468160 VNĐ
2 + 1 443520 VNĐ
1 + 1 172480 VNĐ
0 + 1 123200 VNĐ

* không chiến thắng

Thông tin v? Texas Two Step

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai và Thứ Năm.

Texas Two Step được tổ chức bởi Texas Lottery.

Tỷ lệ thắng trong Texas Two Step

Trong Texas Two Step Lựa chọn máy nghe nhạc 4 số giữa 1 - 35 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Texas Two Step là chiến thắng bằng cách kết hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1832600.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 53900.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 14779.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 657.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 435.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 102.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 58.

Thông tin thêm về Texas Lottery