Kết quả Brazil Quina

EuroMillions

2346.2 tỷ ₫ Chơi

Brazil Quina số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019

23 48 53 56 77
Kết quả Giá trị giải
5 không chiến thắng
4 21.1 triệu ₫
3 569420.71 ₫
2 14189 ₫

Brazil Quina số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2019

19 31 38 57 74
Kết quả Giá trị giải
5 không chiến thắng
4 44 triệu ₫
3 791792.53 ₫
2 15584.64 ₫

Brazil Quina số chiến thắng Thứ Năm, ngày 15 tháng 8 năm 2019

9 23 62 64 74
Kết quả Giá trị giải
5 không chiến thắng
4 54.1 triệu ₫
3 822031.37 ₫
2 16049.85 ₫

Brazil Quina số chiến thắng Thứ Tư, ngày 14 tháng 8 năm 2019

2 16 21 46 60
Kết quả Giá trị giải
5 không chiến thắng
4 37.4 triệu ₫
3 677117.52 ₫
2 15817.24 ₫

Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Bảy, Thứ Sáu, Thứ Năm và Thứ Tư.

Vé có thể được mua tại Brazil và Trực tuyến.

Trong Quina Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 80.

Tỷ lệ thắng trong Quina

Quina có 4 mức thưởng.

  • Jackpot trong Quina là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 24040016.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 64106.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 866.
  • giải thưởng nhỏ nhất Quina là chiến thắng bằng cách kết hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36.

Brazil Quina được tổ chức bởi Caixa - Trang web chinh thưc