Kết quả Malaysia Sarawak Cash Sweep 4D

Thứ Tư, 28 tháng 2, 2024

4926

Giải nhất 9253
giải thưởng thứ 2 6029
giải thưởng thứ 3 1529
Đặc biệt 0228, 4139, 1355, 6214, 1429, 1912, 4636, 6024, 3306, 9860
củng cố 1618, 2154, 0181, 3471, 1357, 2655, 7446, 9182, 0752, 3031

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2024

4925

Giải nhất 9786
giải thưởng thứ 2 8853
giải thưởng thứ 3 0367
Đặc biệt 6433, 7099, 9347, 7406, 6536, 4332, 7549, 4379, 4742, 5594
củng cố 4895, 0490, 4897, 1730, 3465, 2891, 9804, 7042, 5871, 3090

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024

4924

Giải nhất 0682
giải thưởng thứ 2 7096
giải thưởng thứ 3 5956
Đặc biệt 2049, 3605, 8658, 8703, 3104, 7818, 5960, 2836, 4147, 4353
củng cố 2124, 9418, 0733, 3631, 7144, 6323, 7514, 2606, 9490, 9797

Thông tin v? Sarawak Cash Sweep 4D

Vé có thể được mua tại Malaysia. Hòa đang trên Thứ Tư, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Malaysia Sarawak Cash Sweep 4D Lựa chọn máy nghe nhạc 1 số giữa 1 - 9999.

Sarawak Cash Sweep 4D được tổ chức bởi Sandakan Turf Club. Trang web chinh thưc: www.stc4d.com