Kết quả Malaysia Sabah 4D

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023

3762

Giải nhất 7834
giải thưởng thứ 2 1216
giải thưởng thứ 3 4005
Đặc biệt 8962, 2948, 9376, 9881, 6924, 2869, 3274, 6166, 2183, 1977
củng cố 3060, 8702, 6931, 0068, 8475, 3573, 9285, 5716, 7635, 5037

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023

3761

Giải nhất 6194
giải thưởng thứ 2 4376
giải thưởng thứ 3 2897
Đặc biệt 6619, 3140, 3008, 9513, 8997, 5770, 9720, 6047, 7718, 2971
củng cố 8017, 9579, 2615, 9259, 1428, 9463, 2945, 8759, 3246, 8695

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023

3760

Giải nhất 6586
giải thưởng thứ 2 5790
giải thưởng thứ 3 3483
Đặc biệt 2499, 2631, 1062, 5802, 5090, 1397, 4485, 1901, 8239, 4665
củng cố 5385, 1409, 0893, 5326, 3287, 6577, 1377, 1892, 0102, 9132

Thông tin v? Sabah 4D

Vé có thể được mua tại Malaysia. Hòa đang trên Thứ Tư, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Malaysia Sabah 4D Lựa chọn máy nghe nhạc 1 số giữa 1 - 9999.

Sabah 4D được tổ chức bởi Diriwan. Trang web chinh thưc: www.diriwan88.com