Kết quả Malaysia Sabah Lotto

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020.

 • 05
 • 09
 • 15
 • 20
 • 33
 • 35
 • 34

Kết quả Malaysia Sabah Lotto Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020.

 • 07
 • 14
 • 15
 • 34
 • 36
 • 37
 • 12

Kết quả Malaysia Sabah Lotto Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020.

 • 09
 • 18
 • 28
 • 29
 • 31
 • 45
 • 21

Vé có thể được mua tại Malaysia. Hòa đang trên Thứ Tư, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Malaysia Sabah Lotto được tổ chức bởi Diriwan. Trang web chinh thưc: www.diriwan88.com

Tỷ lệ thắng trong Malaysia Sabah Lotto

Trong Malaysia Sabah Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Malaysia Sabah Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.