Kết quả Malaysia Sabah Lotto

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020.

 • 07
 • 10
 • 11
 • 17
 • 22
 • 39
 • 21

Kết quả Malaysia Sabah Lotto Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020.

 • 05
 • 20
 • 25
 • 30
 • 32
 • 45
 • 35

Kết quả Malaysia Sabah Lotto Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020.

 • 02
 • 19
 • 21
 • 25
 • 34
 • 40
 • 29

Vé có thể được mua tại Malaysia. Hòa đang trên Thứ Tư, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Malaysia Sabah Lotto được tổ chức bởi Diriwan. Trang web chinh thưc: www.diriwan88.com

Tỷ lệ thắng trong Malaysia Sabah Lotto

Trong Malaysia Sabah Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Malaysia Sabah Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.