Kết quả Malaysia Sabah Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 28 tháng 2, 2024.

 • 5
 • 13
 • 15
 • 27
 • 37
 • 42
 • 32

Kết quả Malaysia Sabah Lotto Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2024.

 • 7
 • 13
 • 14
 • 16
 • 29
 • 44
 • 40

Kết quả Malaysia Sabah Lotto Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024.

 • 1
 • 11
 • 15
 • 30
 • 37
 • 44
 • 34

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024.

 • 5
 • 8
 • 15
 • 26
 • 42
 • 43
 • 4

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2024.

 • 6
 • 9
 • 16
 • 18
 • 19
 • 34
 • 22

Thông tin v? Malaysia Sabah Lotto

Vé có thể được mua tại Malaysia. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Malaysia Sabah Lotto được tổ chức bởi Diriwan. Trang web chinh thưc: www.diriwan88.com

Tỷ lệ thắng trong Malaysia Sabah Lotto

Trong Malaysia Sabah Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Malaysia Sabah Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.