Kết quả Malaysia Magnum 4D

Thứ Tư, 28 tháng 2, 2024

4

Giải nhất 3508
giải thưởng thứ 2 7654
giải thưởng thứ 3 2059
Đặc biệt 0828, 8802, 2372, 0544, 7266, 7733, 9048, 9714, 5041, 0713
củng cố 7420, 6878, 0314, 8185, 0051, 0705, 8463, 6503, 6961, 6018

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2024

3

Giải nhất 2363
giải thưởng thứ 2 1646
giải thưởng thứ 3 2473
Đặc biệt 0547, 0569, 1163, 7458, 3498, 7690, 9567, 1652, 7687, 3559
củng cố 1862, 1345, 9167, 2417, 7576, 9128, 8173, 5085, 7468, 1177

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024

2

Giải nhất 1449
giải thưởng thứ 2 6521
giải thưởng thứ 3 8734
Đặc biệt 0498, 4377, 9451, 6016, 6091, 8613, 9684, 0468, 9977, 8214
củng cố 6153, 4043, 0162, 5232, 2491, 4129, 6303, 9309, 3272, 6362

Thông tin v? Magnum 4D

Vé có thể được mua tại Malaysia. Hòa đang trên Thứ Tư, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Malaysia Magnum 4D Lựa chọn máy nghe nhạc 1 số giữa 1 - 9999.

Magnum 4D được tổ chức bởi Magnum Corporation Sendirian Berhad (MCSB).

Thông tin thêm về Magnum Corporation Sendirian Berhad (MCSB)