Kết quả Malaysia PMP Damacai 4D

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2024

5734

Giải nhất 8117
giải thưởng thứ 2 8323
giải thưởng thứ 3 7756
Đặc biệt 8896, 4859, 9774, 9201, 0118, 5298, 7940, 8383, 9916, 3409
củng cố 4846, 0419, 8064, 1816, 5830, 7159, 8585, 5568, 5848, 1491

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2024

5733

Giải nhất 2140
giải thưởng thứ 2 0133
giải thưởng thứ 3 1903
Đặc biệt 6576, 4026, 9588, 6490, 9209, 3824, 3443, 1380, 0278, 8188
củng cố 2762, 5895, 5728, 5688, 0032, 3990, 6023, 7309, 4223, 5970

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2024

5732

Giải nhất 3374
giải thưởng thứ 2 3330
giải thưởng thứ 3 9506
Đặc biệt 5522, 5987, 9555, 8713, 4835, 9484, 2581, 4277, 2292, 7081
củng cố 2667, 7608, 4531, 3082, 9073, 4201, 1768, 3289, 0952, 7116

Thông tin v? Damacai 4D

Vé có thể được mua tại Malaysia. Hòa đang trên Thứ Tư, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Malaysia PMP Damacai 4D Lựa chọn máy nghe nhạc 1 số giữa 1 - 9999.

Damacai 4D được tổ chức bởi Da Ma Cai. Trang web chinh thưc: www.damacai.com.my