Kết quả Malaysia PMP Damacai 4D

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023

5643

Giải nhất 9455
giải thưởng thứ 2 8970
giải thưởng thứ 3 4613
Đặc biệt 1336, 6350, 6779, 3245, 5278, 2579, 2041, 7300, 5520, 5928
củng cố 4329, 0472, 6054, 2181, 2974, 9130, 6835, 2294, 6993, 5060

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023

5642

Giải nhất 0453
giải thưởng thứ 2 4219
giải thưởng thứ 3 2682
Đặc biệt 4515, 2114, 4976, 7097, 7390, 1712, 8031, 7999, 4043, 6967
củng cố 3892, 5567, 4796, 2406, 4022, 4875, 4878, 1798, 5407, 7674

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023

5641

Giải nhất 1397
giải thưởng thứ 2 4759
giải thưởng thứ 3 1396
Đặc biệt 1122, 9479, 6645, 9834, 6914, 6432, 0075, 3308, 6961, 6740
củng cố 1522, 5964, 1216, 2624, 0073, 4667, 8066, 5548, 3377, 4990

Thông tin v? Damacai 4D

Vé có thể được mua tại Malaysia. Hòa đang trên Thứ Tư, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Malaysia PMP Damacai 4D Lựa chọn máy nghe nhạc 1 số giữa 1 - 9999.

Damacai 4D được tổ chức bởi Da Ma Cai. Trang web chinh thưc: www.damacai.com.my