Kết quả Canada Atlantic Keno

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2024.

 • 3
 • 5
 • 6
 • 9
 • 11
 • 12
 • 14
 • 25
 • 27
 • 28
 • 34
 • 37
 • 40
 • 43
 • 45
 • 56
 • 63
 • 64
 • 65
 • 68

TAG

 • 681852

Kết quả Canada Atlantic Keno Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2024.

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 14
 • 19
 • 35
 • 41
 • 42
 • 48
 • 50
 • 51
 • 52
 • 56
 • 59
 • 60
 • 61
 • 63
 • 66
 • 67

TAG

 • 186763

Kết quả Canada Atlantic Keno Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2024.

 • 3
 • 4
 • 7
 • 10
 • 11
 • 15
 • 16
 • 18
 • 23
 • 28
 • 35
 • 36
 • 39
 • 50
 • 52
 • 56
 • 62
 • 63
 • 66
 • 68

TAG

 • 557215

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2024.

 • 2
 • 6
 • 7
 • 11
 • 15
 • 19
 • 21
 • 22
 • 24
 • 39
 • 45
 • 53
 • 56
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 64
 • 68
 • 69

TAG

 • 155030

Thứ Tư, 31 tháng 1, 2024.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • 8
 • 10
 • 12
 • 16
 • 22
 • 23
 • 25
 • 40
 • 43
 • 48
 • 52
 • 53
 • 59
 • 60
 • 67

TAG

 • 350748

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2024.

 • 4
 • 14
 • 23
 • 29
 • 31
 • 37
 • 38
 • 39
 • 41
 • 43
 • 47
 • 48
 • 50
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 61
 • 65
 • 69

TAG

 • 177015

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024.

 • 3
 • 10
 • 13
 • 21
 • 22
 • 27
 • 29
 • 31
 • 32
 • 35
 • 38
 • 41
 • 44
 • 45
 • 49
 • 52
 • 56
 • 60
 • 63
 • 66

TAG

 • 621999

Thông tin v? Canada Atlantic Keno

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Canada Atlantic Keno được tổ chức bởi Atlantic Lottery Corporation (ALC).

Tỷ lệ thắng trong Canada Atlantic Keno

Trong Canada Atlantic Keno Lựa chọn máy nghe nhạc 2-10 số giữa 1 - 70.

số chơi số lần xuất hiện tỷ lệ cược
10 10 1:2.147.180
9 9 1:387.197
8 8 1:74.941
10 9 1:47.238
7 7 1:15.464
9 8 1:10.325
6 6 1:3.383
10 8 1:2.571
8 7 1:2.436
5 5 1:781
9 7 1:685
7 6 1:619
10 7 1:261
8 6 1:199
4 4 1:189
6 5 1:169
9 6 1:86
7 5 1:63
5 4 1:50
3 3 1:48
10 6 1:44
10 0 1:39
8 5 1:31
6 4 1:22
9 5 1:18
4 3 1:16
2 2 1:13

Thông tin thêm về Atlantic Lottery Corporation (ALC)