Kết quả Canada Atlantic Keno

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 4
 • 12
 • 13
 • 16
 • 20
 • 25
 • 28
 • 29
 • 34
 • 35
 • 38
 • 39
 • 43
 • 52
 • 54
 • 62
 • 67
 • 68
 • 69

Joker

 • 473401

Kết quả Canada Atlantic Keno Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

 • 10
 • 11
 • 14
 • 15
 • 20
 • 25
 • 26
 • 27
 • 29
 • 32
 • 35
 • 36
 • 40
 • 44
 • 49
 • 51
 • 52
 • 53
 • 58
 • 70

Joker

 • 347660

Kết quả Canada Atlantic Keno Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020.

 • 2
 • 4
 • 10
 • 11
 • 19
 • 21
 • 22
 • 24
 • 27
 • 34
 • 36
 • 38
 • 39
 • 42
 • 43
 • 45
 • 48
 • 58
 • 63
 • 70

Joker

 • 232296

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 5
 • 9
 • 11
 • 15
 • 19
 • 20
 • 27
 • 32
 • 40
 • 42
 • 44
 • 46
 • 50
 • 52
 • 55
 • 61
 • 64
 • 66
 • 70

Joker

 • 231010

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020.

 • 2
 • 4
 • 10
 • 18
 • 19
 • 21
 • 23
 • 28
 • 32
 • 35
 • 43
 • 47
 • 48
 • 54
 • 55
 • 58
 • 60
 • 61
 • 66
 • 69

Joker

 • 381844

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 4
 • 6
 • 13
 • 16
 • 21
 • 22
 • 25
 • 26
 • 27
 • 30
 • 34
 • 39
 • 45
 • 46
 • 50
 • 51
 • 54
 • 56
 • 59

Joker

 • 301181

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020.

 • 4
 • 11
 • 16
 • 18
 • 19
 • 24
 • 25
 • 26
 • 29
 • 30
 • 34
 • 36
 • 37
 • 38
 • 44
 • 46
 • 52
 • 63
 • 65
 • 69

Joker

 • 558997

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Canada Atlantic Keno Lựa chọn máy nghe nhạc 20 số giữa 1 - 70.

Canada Atlantic Keno được tổ chức bởi Atlantic Lottery Corporation. Trang web chinh thưc: www.alc.ca