Kết quả Canada Bucko

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020.

 • 5
 • 15
 • 16
 • 22
 • 25

Joker

 • 206187

Kết quả Canada Bucko Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 9
 • 26
 • 30
 • 34

Joker

 • 645371

Kết quả Canada Bucko Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

 • 14
 • 21
 • 24
 • 26
 • 34

Joker

 • 421339

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm.

Trong Canada Bucko Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 41.

Canada Bucko được tổ chức bởi Atlantic Lottery Corporation. Trang web chinh thưc: www.alc.ca