Kết quả Canada Bucko

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020.

 • 6
 • 14
 • 22
 • 31
 • 32

Joker

 • 260133

Kết quả Canada Bucko Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020.

 • 5
 • 11
 • 12
 • 25
 • 27

Joker

 • 468415

Kết quả Canada Bucko Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020.

 • 5
 • 13
 • 15
 • 34
 • 37

Joker

 • 110788

Vé có thể được mua tại Canada. Hòa đang trên Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Canada Bucko Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 41.

Canada Bucko được tổ chức bởi Atlantic Lottery Corporation. Trang web chinh thưc: www.alc.ca