Kết quả Arizona The Pick

Hoa Kỳ Mega Millions

4454.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019

1 19 25 34 35 43

Arizona The Pick số chiến thắng Thứ Tư, ngày 17 tháng 4 năm 2019

5 6 9 20 29 42

Arizona The Pick số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2019

4 28 40 41 43 44

Arizona The Pick số chiến thắng Thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2019

4 10 25 30 34 35

Arizona The Pick số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 06 tháng 4 năm 2019

5 6 7 27 28 38

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ.

Trong Arizona The Pick Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 44.

Tỷ lệ thắng trong Arizona The Pick

Arizona The Pick có 4 mức thưởng.

  • Jackpot trong Arizona The Pick là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7059052.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 30961.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 669.
  • giải thưởng nhỏ nhất Arizona The Pick là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 42.

Trang web chinh thưc