Kết quả Arizona The Pick

Ý SuperEnalotto

4565.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2019

5 18 29 30 39 40
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 46.5 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69781.95 ₫

Arizona The Pick số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2019

14 17 19 36 39 40
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 46.5 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69781.95 ₫

Arizona The Pick số chiến thắng Thứ Tư, ngày 12 tháng 6 năm 2019

3 12 14 15 21 32
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 46.5 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69781.95 ₫

Arizona The Pick số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 08 tháng 6 năm 2019

22 24 25 30 31 40
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 46.5 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69781.95 ₫

Arizona The Pick số chiến thắng Thứ Tư, ngày 05 tháng 6 năm 2019

4 14 22 24 28 43
Kết quả Giá trị giải
6 339.6 tỷ ₫
5 46.5 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69781.95 ₫

Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ.

Trong Arizona The Pick Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 44.

Tỷ lệ thắng trong Arizona The Pick

Arizona The Pick có 4 mức thưởng.

  • Jackpot trong Arizona The Pick là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7059052.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 30961.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 669.
  • giải thưởng nhỏ nhất Arizona The Pick là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 42.

Trang web chinh thưc