Kết quả Arizona The Pick

EuroMillions

2346.2 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019

1 7 18 37 39 41
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 46.5 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69781.95 ₫

Arizona The Pick số chiến thắng Thứ Tư, ngày 14 tháng 8 năm 2019

4 6 28 38 39 43
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 46.5 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69781.95 ₫

Arizona The Pick số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2019

8 11 16 21 27 38
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 46.5 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69781.95 ₫

Arizona The Pick số chiến thắng Thứ Tư, ngày 07 tháng 8 năm 2019

1 8 11 17 18 27
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 46.5 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69781.95 ₫

Arizona The Pick số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 03 tháng 8 năm 2019

14 16 30 31 32 40
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 46.5 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 69781.95 ₫

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ.

Trong Arizona The Pick Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 44.

Tỷ lệ thắng trong Arizona The Pick

Arizona The Pick có 4 mức thưởng.

  • Jackpot trong Arizona The Pick là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7059052.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 30961.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 669.
  • giải thưởng nhỏ nhất Arizona The Pick là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 42.

Trang web chinh thưc