Kết quả Vermont Megabucks Plus

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

2020/84

 • 7
 • 13
 • 20
 • 26
 • 33
 • 3
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 695.3 triệu ₫
4 + 1 30.1 triệu ₫
4 3.5 triệu ₫
3 + 1 579425 ₫
3 162239 ₫
2 + 1 115885 ₫
2 46354 ₫
1 + 1 46354 ₫

Kết quả Vermont Megabucks Plus Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020.

2020/83

 • 12
 • 17
 • 19
 • 21
 • 39
 • 6
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 695.3 triệu ₫
4 + 1 30.1 triệu ₫
4 3.5 triệu ₫
3 + 1 579425 ₫
3 162239 ₫
2 + 1 115885 ₫
2 46354 ₫
1 + 1 46354 ₫

Kết quả Vermont Megabucks Plus Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020.

2020/82

 • 1
 • 13
 • 23
 • 32
 • 34
 • 2
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 *
5 695.3 triệu ₫
4 + 1 30.1 triệu ₫
4 3.5 triệu ₫
3 + 1 579425 ₫
3 162239 ₫
2 + 1 115885 ₫
2 46354 ₫
1 + 1 46354 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Vermont Megabucks Plus được tổ chức bởi Vermont Lottery. Trang web chinh thưc: vtlottery.com

Tỷ lệ thắng trong Vermont Megabucks Plus

Trong Vermont Megabucks Plus Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 41 và 1 số phụ.

 • Jackpot trong Vermont Megabucks Plus là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 4496388
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 899278
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 24980
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 4996
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 714
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 143
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 63
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 15