Kết quả Puerto Rico Revancha

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

 • 4
 • 16
 • 29
 • 34
 • 39
 • 15

Kết quả Puerto Rico Revancha Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

 • 6
 • 11
 • 12
 • 24
 • 38
 • 10

Kết quả Puerto Rico Revancha Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020.

 • 7
 • 11
 • 17
 • 19
 • 26
 • 14

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Sáu.

Trong Puerto Rico Revancha Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 39 và 1 số tiền thưởng.

Puerto Rico Revancha được tổ chức bởi Loteria de Puerto Rico.