Kết quả Puerto Rico Loto

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020.

 • 4
 • 10
 • 15
 • 16
 • 19
 • 13

Kết quả Puerto Rico Loto Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

 • 7
 • 12
 • 27
 • 31
 • 34
 • 9

Kết quả Puerto Rico Loto Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

 • 2
 • 7
 • 11
 • 24
 • 25
 • 3

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Sáu.

Trong Puerto Rico Loto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 40 và 1 số phụ.

Puerto Rico Loto được tổ chức bởi Loteria de Puerto Rico.