Kết quả Oregon Megabucks

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020.

2020/4518

 • 1
 • 12
 • 13
 • 28
 • 42
 • 47
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 15.1 triệu ₫
4 860824 ₫
3 23266 ₫

Kết quả Oregon Megabucks Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020.

2020/4517

 • 5
 • 8
 • 15
 • 16
 • 21
 • 29
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 16.8 triệu ₫
4 884089 ₫
3 23266 ₫

Kết quả Oregon Megabucks Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020.

2020/4516

 • 5
 • 26
 • 31
 • 37
 • 42
 • 48
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 9.4 triệu ₫
4 837558 ₫
3 23266 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Bảy.

Trong Oregon Megabucks Lựa chọn máy nghe nhạc 1 số giữa 0 - 0.

Oregon Megabucks được tổ chức bởi Oregon Lottery. Trang web chinh thưc: www.oregonlottery.org