Kết quả Oregon Megabucks

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

2020/4578

 • 1
 • 12
 • 29
 • 31
 • 32
 • 42
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 9.9 triệu ₫
4 880726 ₫
3 23177 ₫

Kết quả Oregon Megabucks Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020.

2020/4577

 • 10
 • 18
 • 39
 • 43
 • 45
 • 47
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 24.2 triệu ₫
4 1 triệu ₫
3 23177 ₫

Kết quả Oregon Megabucks Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020.

2020/4576

 • 2
 • 3
 • 18
 • 21
 • 43
 • 44
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 11.4 triệu ₫
4 996611 ₫
3 23177 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Bảy.

Trong Oregon Megabucks Lựa chọn máy nghe nhạc 1 số giữa 0 - 0.

Oregon Megabucks được tổ chức bởi Oregon Lottery. Trang web chinh thưc: www.oregonlottery.org