Kết quả Oregon Megabucks

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019.

1 5 7 28 30 47
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 18.8 triệu ₫
4 880555 ₫
3 23173 ₫

Kết quả Oregon Megabucks Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019.

4 8 14 38 39 48
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 26.5 triệu ₫
4 996418 ₫
3 23173 ₫

Kết quả Oregon Megabucks Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019.

15 20 23 27 33 38
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 53.3 triệu ₫
4 1 triệu ₫
3 23173 ₫

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Bảy, Thứ Tư và Thứ Hai.

Trong Oregon Megabucks Lựa chọn máy nghe nhạc 1 số giữa 0 - 0.

Oregon Megabucks được tổ chức bởi Oregon Lottery