Kết quả Oregon Lucky Lines

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020.

 • 3
 • 6
 • 12
 • 14
 • 17
 • 22
 • 26
 • 30

Kết quả Oregon Lucky Lines Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

 • 4
 • 5
 • 10
 • 16
 • 17
 • 21
 • 26
 • 29

Kết quả Oregon Lucky Lines Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020.

 • 3
 • 8
 • 10
 • 16
 • 17
 • 22
 • 28
 • 31

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm.

Trong Oregon Lucky Lines Lựa chọn máy nghe nhạc 8 số giữa 1 - 31.

Oregon Lucky Lines được tổ chức bởi Oregon Lottery. Trang web chinh thưc: www.oregonlottery.org