Kết quả Michigan Fantasy 5

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020.

 • 5
 • 14
 • 17
 • 27
 • 30
 • 4
 • 12
 • 18
 • 31
 • 37

Kết quả Michigan Fantasy 5 Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

 • 16
 • 19
 • 24
 • 28
 • 30
 • 2
 • 9
 • 11
 • 13
 • 14

Kết quả Michigan Fantasy 5 Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

 • 3
 • 6
 • 9
 • 10
 • 19
 • 9
 • 18
 • 25
 • 29
 • 37

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trong Michigan Fantasy 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 39.

Michigan Fantasy 5 được tổ chức bởi Michigan Lottery. Trang web chinh thưc: www.michiganlottery.com