Kết quả Massachusetts Megabucks

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019.

4 5 13 21 28 35
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 58 triệu ₫
4 2.3 triệu ₫
3 46417 ₫

Kết quả Massachusetts Megabucks Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019.

2 5 17 31 35 47
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 58 triệu ₫
4 2.3 triệu ₫
3 46417 ₫

Kết quả Massachusetts Megabucks Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019.

8 21 27 33 34 47
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 58 triệu ₫
4 2.3 triệu ₫
3 46417 ₫

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Tỷ lệ thắng trong Massachusetts Megabucks

Trong Massachusetts Megabucks Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49

  • Jackpot trong Massachusetts Megabucks là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 56