Kết quả Maine Gimme 5

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 12
 • 14
 • 23
 • 33

Kết quả Maine Gimme 5 Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 2
 • 10
 • 14
 • 30

Kết quả Maine Gimme 5 Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

 • 7
 • 9
 • 11
 • 30
 • 39

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu.

Maine Gimme 5 được tổ chức bởi Maine State Lottery. Trang web chinh thưc: www.mainelottery.com

Tỷ lệ thắng trong Maine Gimme 5

Trong Maine Gimme 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 39.

 • Jackpot trong Maine Gimme 5 là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính.