Kết quả Florida Bài lô tô

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020.

2020/64

 • 10
 • 17
 • 22
 • 34
 • 42
 • 43
Kết quả Giá trị giải
6 34764.8 triệu ₫
5 141.5 triệu ₫
4 1.7 triệu ₫
3 115883 ₫

Kết quả Florida Bài lô tô Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020.

2020/63

 • 21
 • 24
 • 33
 • 45
 • 48
 • 52
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 175.5 triệu ₫
4 1.9 triệu ₫
3 127471 ₫

Kết quả Florida Bài lô tô Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020.

2020/62

 • 10
 • 24
 • 26
 • 30
 • 41
 • 45
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 94.8 triệu ₫
4 1.6 triệu ₫
3 115883 ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Florida Bài lô tô được tổ chức bởi Florida Lottery. Trang web chinh thưc: www.flalottery.com

Tỷ lệ thắng trong Florida Bài lô tô

Trong Florida Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 53.

 • Jackpot trong Florida Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 22957480
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 81410
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1416
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 71