Kết quả Colorado Cash 5

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020.

 • 3
 • 5
 • 18
 • 24
 • 25

Kết quả Colorado Cash 5 Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020.

 • 7
 • 12
 • 21
 • 22
 • 26

Kết quả Colorado Cash 5 Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 10
 • 16
 • 18
 • 31

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

 • 4
 • 17
 • 23
 • 26
 • 31

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020.

 • 3
 • 17
 • 27
 • 30
 • 31

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

 • 6
 • 17
 • 20
 • 26
 • 32

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

 • 6
 • 14
 • 23
 • 26
 • 27

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Colorado Cash 5 được tổ chức bởi Colorado Lottery . Trang web chinh thưc: www.coloradolottery.com

Tỷ lệ thắng trong Colorado Cash 5

Trong Colorado Cash 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 32.

 • Jackpot trong Colorado Cash 5 là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính.