Kết quả California SuperLotto Plus

Chơi California SuperLotto Plus Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020.

5 7 37 39 46 26
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 300.7 triệu ₫
4 + 1 33.4 triệu ₫
4 2.4 triệu ₫
3 + 1 1.5 triệu ₫
3 259958 ₫
2 + 1 283590 ₫
1 + 1 47265 ₫
0 + 1 23633 ₫

Kết quả California SuperLotto Plus Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020.

4 8 22 29 44 18
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 574 triệu ₫
4 + 1 41 triệu ₫
4 2 triệu ₫
3 + 1 1.1 triệu ₫
3 189060 ₫
2 + 1 236325 ₫
1 + 1 47265 ₫
0 + 1 23633 ₫

Kết quả California SuperLotto Plus Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020.

9 18 26 29 30 17
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 25 triệu ₫
4 2 triệu ₫
3 + 1 1.2 triệu ₫
3 212693 ₫
2 + 1 259958 ₫
1 + 1 47265 ₫
0 + 1 23633 ₫

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

California SuperLotto Plus được tổ chức bởi California Lottery www.calottery.com

Tỷ lệ thắng trong California SuperLotto Plus

Trong California SuperLotto Plus Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 47

  • Jackpot trong California SuperLotto Plus là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 41416353
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1592937
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 197221
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7585
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 4810
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 185
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 361
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 74
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 0 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 49