Kết quả California Fantasy 5

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

 • 6
 • 11
 • 20
 • 24
 • 27

Kết quả California Fantasy 5 Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020.

 • 4
 • 18
 • 25
 • 26
 • 31

Kết quả California Fantasy 5 Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020.

 • 3
 • 6
 • 7
 • 30
 • 31

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư.

Trong Fantasy 5 Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 35.

Fantasy 5 được tổ chức bởi California Lottery . Trang web chinh thưc: www.calottery.com