Kết quả Bỉ Bài lô tô

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019.

3 19 20 24 33 44 25
Kết quả Giá trị giải
6
5 + 1 1230.6 triệu ₫
5 57.4 triệu ₫
4 + 1 10.4 triệu ₫
4 705538 ₫
3 + 1 317028 ₫
3 159674 ₫
2 + 1 95851 ₫
1 + 1 32028 ₫

Kết quả Bỉ Bài lô tô Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019.

9 11 13 20 31 35 14
Kết quả Giá trị giải
6 102418.8 triệu ₫
5 + 1 914.4 triệu ₫
5 36.7 triệu ₫
4 + 1 7.2 triệu ₫
4 650302 ₫
3 + 1 268754 ₫
3 160139 ₫
2 + 1 96083 ₫
1 + 1 32028 ₫

Kết quả Bỉ Bài lô tô Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019.

13 23 28 32 40 41 8
Kết quả Giá trị giải
6
5 + 1 1297.1 triệu ₫
5 31.6 triệu ₫
4 + 1 5.5 triệu ₫
4 590424 ₫
3 + 1 191702 ₫
3 161763 ₫
2 + 1 97012 ₫
1 + 1 32260 ₫

Vé có thể được mua tại Belgium. Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Trong Bỉ Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 1 số tiền thưởng.

Bỉ Bài lô tô được tổ chức bởi Nationale Loterij www.nationale-loterij.be

Tỷ lệ thắng trong Bỉ Bài lô tô

Trong Bỉ Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45

  • Jackpot trong Bỉ Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1357510
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 35724
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 14290
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 772
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 579
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 48
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 64
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 18