Kết quả Bỉ Bài lô tô

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020.

2020/87

 • 18
 • 22
 • 25
 • 28
 • 43
 • 45
 • 38
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 23592816.4 triệu ₫
5 546174.3 triệu ₫
4 + 1 101736.2 triệu ₫
4 15416.2 triệu ₫
3 + 1 4297.2 triệu ₫
3 3357.2 triệu ₫
2 + 1 2014.3 triệu ₫
1 + 1 671.4 triệu ₫

Kết quả Bỉ Bài lô tô Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020.

2020/86

 • 20
 • 21
 • 23
 • 24
 • 27
 • 35
 • 17
Kết quả Giá trị giải
6 *
5 + 1 13068916.9 triệu ₫
5 486443.2 triệu ₫
4 + 1 121610.8 triệu ₫
4 12623 triệu ₫
3 + 1 5156.6 triệu ₫
3 3357.2 triệu ₫
2 + 1 2014.3 triệu ₫
1 + 1 671.4 triệu ₫

Kết quả Bỉ Bài lô tô Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

2020/85

 • 3
 • 27
 • 29
 • 32
 • 35
 • 44
 • 13
Kết quả Giá trị giải
6 1074300304.5 triệu ₫
5 + 1 23170992.4 triệu ₫
5 1072796.3 triệu ₫
4 + 1 145621.4 triệu ₫
4 16866.5 triệu ₫
3 + 1 5049.2 triệu ₫
3 3357.2 triệu ₫
2 + 1 2014.3 triệu ₫
1 + 1 671.4 triệu ₫

* không chiến thắng

Vé có thể được mua tại Nước-bỉ. Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Bỉ Bài lô tô được tổ chức bởi Nationale Loterij. Trang web chinh thưc: www.nationale-loterij.be

Tỷ lệ thắng trong Bỉ Bài lô tô

Trong Bỉ Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 1 số tiền thưởng.

 • Jackpot trong Bỉ Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 1357510
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 35724
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 14290
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 772
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 579
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 48
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 64
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 18