Kết quả Nước-bỉ Keno

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020.

7900/2020

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10
 • 17
 • 24
 • 26
 • 27
 • 28
 • 45
 • 48
 • 52
 • 53
 • 57
 • 58
 • 62
 • 67
 • 68
 • 70

Kết quả Nước-bỉ Keno Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020.

7870/2020

 • 1
 • 3
 • 7
 • 14
 • 17
 • 20
 • 22
 • 24
 • 32
 • 33
 • 35
 • 36
 • 44
 • 47
 • 49
 • 54
 • 60
 • 61
 • 64
 • 69

Kết quả Nước-bỉ Keno Thứ Ba, 8 tháng 12, 2020.

7839/2020

 • 6
 • 9
 • 14
 • 16
 • 17
 • 19
 • 22
 • 25
 • 26
 • 29
 • 30
 • 41
 • 47
 • 51
 • 58
 • 59
 • 61
 • 63
 • 65
 • 67

Vé có thể được mua tại Nước-bỉ. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm.

Trong Nước-bỉ Keno Lựa chọn máy nghe nhạc 20 số giữa 1 - 70.

Nước-bỉ Keno được tổ chức bởi Nationale Loterij. Trang web chinh thưc: www.nationale-loterij.be