Kết quả Vikinglotto

Chơi Vikinglotto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019.

6 9 18 22 23 48 3
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 54.7 triệu ₫
4 + 1 11.2 triệu ₫
4 1.5 triệu ₫
3 + 1 467419 ₫
3 84247 ₫

Kết quả Vikinglotto Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019.

17 27 40 43 46 47 2
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 258.7 triệu ₫
4 + 1 13 triệu ₫
4 1.4 triệu ₫
3 + 1 552362 ₫
3 82158 ₫

Kết quả Vikinglotto Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019.

1 5 8 32 38 44 1
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 358.2 triệu ₫
5 77.6 triệu ₫
4 + 1 16.2 triệu ₫
4 1.6 triệu ₫
3 + 1 572090 ₫
3 87960 ₫

Vé có thể được mua tại Đan-mạch, Estonia, Phần-lan, Iceland, Latvia, Nước lithuania, Na-uy, Slovenia và Thụy-điển. Hòa đang trên Thứ Tư.

Jackpot giữa 69625.5 triệu ₫ và 812297.5 triệu ₫

Tỷ lệ thắng trong Vikinglotto

Trong Vikinglotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 48

  • Jackpot trong Vikinglotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 98172096
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 14024585
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 389571
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55653
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 7601
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1085
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 427
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 61