Kết quả Vikinglotto

Chơi Vikinglotto Trực Tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020.

4 27 36 39 41 44 7
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 35.1 triệu ₫
4 + 1 9.2 triệu ₫
4 1.5 triệu ₫
3 + 1 467751 ₫
3 85975 ₫

Kết quả Vikinglotto Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020.

1 7 10 13 33 37 1
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 37.5 triệu ₫
4 + 1 12.8 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 + 1 514921 ₫
3 75286 ₫

Kết quả Vikinglotto Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020.

6 9 18 24 33 35 4
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 45.9 triệu ₫
4 + 1 18.3 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 527933 ₫
3 80863 ₫

Vé có thể được mua tại Đan-mạch, Estonia, Phần-lan, Iceland, Latvia, Nước lithuania, Na-uy, Slovenia và Thụy-điển. Hòa đang trên Thứ Tư.

Jackpot giữa 69709.5 triệu ₫ và 813277.5 triệu ₫

Tỷ lệ thắng trong Vikinglotto

Trong Vikinglotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 48

  • Jackpot trong Vikinglotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 98172096
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 14024585
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 389571
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55653
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 7601
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1085
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số phụ. Tỷ lệ cược là 1 trong 427
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 61

Ban tổ chức Vikinglotto